--------Tento blog vznikl proto aby se tu mohlo radit--------

Květen 2013

4 Typy PMS - Typ C - Chutě

6. května 2013 v 21:21 | Lonnie |  Premenstruační syndrom neboli PMS
Mnoho žen má týden až deset dnů před menstruačním cyklem neobvyklé chutě. Ženy, které zapadají do klasické charakteristiky PMS typu C, mají často nutkavé chutě na sladkosti anebo cukr a mají sklon k hypoglykémii.
Chutě se zvětšují před men­ struací a často jsou důsledkem toho, že se tělo v té době stává citlivějším na vlastní inzulín. Tělo může snížit vlastní inzu­lín tak rychle proto, že následkem hypoglykemického stavu a následných chutí proudí z krve do buněk zvýšené množství cukru.
Jestli že ženy s PMS typem C podlehnou svým chutím, dostanou se chemické látky v těle do nerovnováhy, sníží se hladina cukru v krvi a následkem bývají často bolesti hlavy.
Mnoho žen s PMS typu C mají nízkou hladinu hemoglobinu. Všechno naznačuje tomu, že tyto ženy neužívá žádný chlorofyl ani minerály, které jsou potřebnými zdroji vita­ minu A, železa a magnézia, a které regulují a vytvářejí zdravou funkčnost těla.
Rozhodnutí pokračovat v oblíbené stravě pro ženy znamená, že pravděpodobně budou i nadále mít PMS, potíže v období menopauzy, osteoporózu a v dospělosti cukrovku. Všem těmto potížím se lze vyhnout v případě, že ženy s PMS typu C budou kontrolovat svou chuť na sladké a nedovolí svým chuťovým buňkám, aby získaly vládu nad logikou.
Pomoc pro Typ C
Nejhor ší věcí, kterou mohou ženy s PMS typu C udělat, když dostanou chuť na sladké, je jíst cukr. Chutě většinou ženy svedou na scestí, a přitom ve skutečnosti poukazují na potřebu určité výživné látky, která byla ze stravy vyloučena.
V ýzkumy naznačují, že většina žen má v době PMS chuť na cukr a čokoládu. Chutě na sladké rovněž signalizují nedostatek chrómu či zinku. Nadměrná konzumace cukru spotřebovává zásoby těchto prvků, protože cukr je zušlechtěný uhlohydrát a nemá žádnou vlastní energii ani jinou hodnotu. Omezení cukru obsaženého v polotovarech a naopak konzumace zv ýšeného množství celozrnných po­travin značně přispívá k odvrácení chutí v období PMS.
Rovněž hořčík je velmi důležitou minerální látkou, která řídí zadržování vody v těle a kontrolu různých chutí. Chuť na čokoládu obvykle poukazuje na nedostatek hořčíku v těle. Všem nám je v průběhu života neustále opakováno, že potřebujeme mnohem více vápníku; je však velmi zajímavé, že tělo obsahuje mnohem více obranných mechanizmů pro zadržení vápníku než hořčíku. Hořčík je skutečně "zapomenutou" minerální látkou.
Jakým způsobem mohou ženy s PMS typu C přijímat ve své stravě více hořčíku? Velké množství hořčíku obsahuje jakákoliv "zelená" strava.
Možná si budete z hodin chemie ve škole pamatovat, jak jste se učili struktuře benzenového jádra, kterou tvoří neměnný šestiúhelník. Molekula chlorofylu m á stejnou strukturu benzenového jádra jako krevní hemoglobin. Jediným rozdílem je, že střed molekuly chlorofylu se skládá z hořčíku, zatímco střed atomu hemoglo binu obsahuje železo.
Moudrá matka Příroda se nepřetržitě pokouší sloučit železo s chlorofylem. Tmavě zelené potraviny jako kapusta, špenát, zelené části hořčice, zelená část řepy, klíčky, pýr plazivý a džus z něj jsou pro tělo dobrými zdroji jak hořčíku, tak železa. Po konzumaci tmavě zelených potravin tělo okamžitě doslova vy­ tahuje hořčík z molekuly chlorofylu a používá jej na jiném místě. Pak jej nahradí železem a vytvoří více hemoglobinu.
V knize The Wheatgrass Book (Kniha o p ýru plazivém) cituje autorka Ann Wigmoreová studii provedenou v roce 1936, ve které vědci J. H. Hughs a A. L. Latner z liverpoolské univerz­ ity zvýšili u laboratorních zvířat rychlost obnovy hemoglobinu o 50 % t ím, že je krmili chlorofylem získaným ze zelených rostlin. Wigmoreová cituje mnoho pokusů na zvířatech i na lidech, které potvrzují, že chlorofyl je velmi účinný při ochranném okysličování při léčbě chudokrevnosti.
Ženy občas mají během menstruace či v průběhu přechodu silné krvácení. Při větší ztrátě krve je zapotřebí většího množství hořčíku, železa i hemoglobinu. Ženy v podstatě potřebují kon zumovat ve své stravě více "zeleného".

4 Typy PMS - Typ A - Úzkost

6. května 2013 v 21:16 | Lonnie |  Premenstruační syndrom neboli PMS
Celkové tělesné zdraví je dynamicky propojeno se zdravím ženského systému. Premenstruační úzkost, nadýmání, deprese a různé chutě vás možná klasifikují do skupiny stovek tisíců žen, které každý měsíc prožívají PMS
Tělo často poskytuje vodítka, která pomáhají určit problematické oblasti ještě dříve, než se stanou rozvinutými menstruačními a premenstruačními poruchami.
N ásledující přehled čtyř typů PMS, popsaných podle výzkumu dr. Guye Abrahama, bývalého klinického profesora po rodnictví a gynekologie, obsahuje klasické příklady rozeznatelné tělesné nerovnováhy, která se projevuje v podobě PMS.2
TYP A - ÚZKOST
Emocion ální a psychická pohoda jsou často ovlivňovány něčím víc než jen pouhými emocionálními postoji. Rostoucí a neustálé stresory v dnešní společnosti ovlivňují současné generace žen více než kdykoliv předtím. Novou nadějí žen, které trpí během PMS nesmírnými úzkostmi, je testování, diagnostika a léčba klinickou kineziologií.
Poruchy u žen s PMS typu A se projevují jako bázlivost, přehnaná starostlivost, předrážděnost, nejistota, zranitelnost anebo náladovost. Ženy s PMS typu A mohou mít často komplex pro následování/obtěžování.
A co je prvn í otázkou, která by měla napadnout ženy s PMS typu A? Mohu mít problém s orgánem či žlázou anebo neuro chemickou nerovnováhu mozku. Po testování klinické kinezio logie mohou homeopatické neboli neuroemocionální léky ane bo léčba aminokyselinami obnovit emocionální a fyzickou rovnováhu v těle i mozku.
Pomoc pro TYP A
Ženy s PMS typu A by se vždy měly snažit jíst ty druhy potravin, které pomáhají v těle vytvářet pocit klidu a štěstí.
Jedn ím ze základních problémů, spojených se stravou, je přílišné přijímání soli. Jedna kávová lžička soli způsobuje, že v sobě tělo zadrží přibližně 2,21 tekutin. Až tolik vody je následně zapotřebí ke vstřebání soli, která byla zkonzumována. Sůl rovněž způsobuje zadržování vody v celém těle včetně nervového systému a mozku. Mozek pak doslova bobtná, což u žen s PMS typu A způsobuje před jejich menstruačními cyk ly intenzivní úzkosti a další druhy náladovosti.
Ženy, které trpí PMS typu A, jsou ve srovnání s jinými ženami s větší pravděpodobností celkově stresovány. Symptomy PMS typu A mohou být často zmírněny užíváním takových minerálů, jako jsou chrom, zinek a obzvláště vita miny B. T éměř u každého aspektu PMS vchází do hry ne­dostatek vitaminu B.
Vitaminy B pot řebujeme všichni, a to z důvodu každodenního stresu, který často spotřebovává vitaminy ihned po jejich užití. B6 pomáhá zmírnit symptomy PMS; vždy však užívejte všechny vitaminy řady B ve vyvážené formě, kterou je například výrobek B-Komplex; můžete se rovněž poradit ve své místní prodejně se zdravou výživou či v lékárně. Užívání samotných vitaminů B6 může v těle vyvolat například nedostatek vitaminu B]2 Nejlepším řešením je užívání B-Komplexu jako základního podpůrného prostředku proti stresu a ten v případě nutnosti doplnit o vitami ny B6 a B12 .

Premenstruační syndrom

6. května 2013 v 21:05 | Lonnie |  Premenstruační syndrom neboli PMS
Co znamená PMS?
PMS, neboli předmenstruační syndrom, označuje soubor příznaků, které před menstruací (a někdy i v jejím průběhu) postihují některé dívky a ženy. Tyto příznaky vyvolává změněná hladina hormonů. Patří mezi ně bolesti hlavy, neobvyklé chutě, deprese, náladovost, citlivost prsou, pocit opuchlosti nebo přibírání na váze, bolesti kloubů a celková únava. Může se ti také zhoršit pleť.
Příznaky ti pomohou zmírnit následující doporučení: zvykni si pravidelně cvičit, omez pití kávy nebo koly a omezuj sůl. Lékař ti na zmírnění příznaků může předepsat léky. Řada přípravků je však volně v prodeji i bez předpisu, takže se o nich můžeš poradit v lékárně.
Má každá žena PMS?
Ne, některé ženy nemají žádné příznaky, jiné je mají slabé nebo jen občas.
Co je příčinou akné před menstruací a v jejím průběhu?
V období dospívání vykazují mazové žlázky zvýšenou činnost a tehdy může dojít k ucpání pórů. Na pokožce se objeví černá zátka a pod ní se utvoří vřídek. Časem se činnost žlázek upraví a opět budeš mít čistou pleť. Každé ráno a večer si pečlivě umyj pleť. Odstraníš tak povrchovou vrstvu mastnoty a nečistot, jež způsobují ucpání pórů a vznik uhrů. Ve vážných případech se obrať na kožního lékaře.
Proč jsou některé ženy před menstruací nebo v jejím průběhu přecitlivělé?
Hormonální změny, jež ovlivňují průběh menstruačního cyklu, mohou v některých případech vyvolat náladovost. Některé dívky a ženy jsou vůči těmto změnám vnímavější. Dobré návyky, mezi které patří dostatek odpočinku, cvičení a uvážlivě volený jídelníček - mohou pozitivně ovlivnit i tvé pocity.
Co způsobuje bolesti zad před menstruací nebo v jejím průběhu?
Bolesti zad může vyvolat špatné držení těla nebo překrvení dělohy. Pravidelné cvičení je pravděpodobně zmírní.
Proč mají některé ženy před menstruací nebo v jejím průběhu citlivá prsa?
Hormony, které řídí menstruaci, u některých žen také způsobují zadržování vody. Proto mohou být prsa citlivá na dotek. Některým ženám pomůže, když asi týden před menstruací omezí množství přijaté soli.
Co je příčinou neobvyklých chutí?
Některé ženy mají před menstruací chuť na sladké, na slané nebo na čokoládu. I na tom se mohou podílet hormony, jež řídí průběh menstruace. Vyvážený jídelníček v průběhu celého měsíce je proto velice důležitý.

Ženská ejakulace

6. května 2013 v 21:00 | Lonnie |  Masturbace
O ženské ejakulaci se při tom zmiňovali již Aristoteles nebo Galén a velmi pečlivě ji prostudoval v roce 1672 holandský anatom Regnier de Graaf. Jako mnoho jiných velkých objevů však upadla v zapomnění a byla vzkříšena až o 300 let později.
Ženskou ejakulaci neboli "mokrý orgasmus" podle statistik prožilo nebo prožívá 30-40 % žen. Tato čísla jsou vyšší, když je dotaz položen anonymně. Některé ženy ji zažívají pravidelně, u jiných proběhne třeba jen jednou za život, a jsou ženy, jež pozorují cyklický vzorec, který souvisí s fázemi jejich menstruačního cyklu. Některé ženy ejakulaci zažily v posledních týdnech těhotenství, což pravděpodobně souvisí s tlakem dítěte.
Každopádně je zřejmé, že o ženské ejakulaci zdaleka není takové povědomí jako o mužské. Proto si mnohé ženy nejsou vůbec vědomy, že to, co u nich při milování, masturbaci či orálním styku probíhá, je doslova ejakulace. Bohužel je o ní dost nízká informovanost i mezi praktickými lékaři či gynekology. Mnohé ženy, které se na svého lékaře obrátí s dotazem, tak obdrží mylnou odpověď, že se u nich jedná o únik moči. Ženská ejakulace je však něco naprosto jiného.

Jak ejakulace vzniká?

Podle některých výzkumů se zdá, že ejakulaci u žen pomáhá (nebo ji dokonce způsobuje) stimulace Gräfenbergova bodu (neboli bodu G). Nejspíš z tohoto důvodu je také uváděn vyšší výskyt ejakulace u lesbických žen než u heterosexuálních, protože G bod je snazší stimulovat prsty než penisem.
Zdrojem ejakulace jsou tzv. Skeneho žlázy, které se během sexuálního vzrušení naplní tekutinou a mohou být pohmatem cítit přes stěnu vagíny. Zduření tkáně obklopující močovou trubici může být dáno kombinací náplně těchto žláz tekutinou a také zduřením ženské erektilní tkáně, což je ta samá tkáň, která způsobuje erekci u mužů. Často bývá patrné i zduření části klitorisu. K uvolnění tekutiny ze Skeneho žlázy dochází při silném orgastickém stahu, a to jak při pohlavním styku, tak při masturbaci nebo při orálním sexu.

Co se při ženské ejakulaci vylučuje?

Studie zabývající se vylučovanou tekutinou prokázaly její rozdílné chemické složení než u moči. V ženském ejakulátu se objevuje glukóza, fruktóza a sacharóza, prostatické fosforečné kyseliny a také nízké množství močoviny a kreatininu. V žádném případě to tedy není moč. Jelikož se ale jedná o poměrně vodnatou tekutinu, s močí bývá v mnoha případech zaměňována. Ženského ejakulátu je několik mililitrů, zpravidla 2 až 3 čajové lžičky.

Proč některé ženy ejakulaci mají, a jiné ne?

Skeneho žlázy, které jsou zdrojem ženské ejakulace, mají tvar škvírky, která je však u každé ženy jinak veliká. U některých žen se dokonce jeví, jako kdyby tam žlázy vůbec nebyly. To by zároveň mohl být jeden z důvodů, proč se u některých žen ejakulace vyskytuje, a u jiných ne. V některých případech také probíhá tzv. "zpětná ejakulace", při které tekutina putuje močovou trubicí do močového měchýře, a nikoli ven, takže navenek není patrná.
Jestli se u vás jedná o tento případ, poznáte celkem jednoduše. Pokud si před milováním vyprázdnítemočový měchýř a hned po něm máte nutkavé nucení na záchod, podívejte se, jak vypadá tekutina, kterou vymočíte. Pokud je bezbarvá nebo bělavá, nejedná se moč, ale právě o ejakulát.
Máte-li přece jen pochybnosti, zda u vás jde skutečně o ejakulaci, a nikoli o inkontinenci moči, sledujte, zda se u vás tato tekutina objevuje také když zakašlete, kýchnete, zasmějete se nebo poskočíte. Pokud se objevuje pouze při orgasmu (nebo těsně před ním či po něm), je to ejakulace. Rozdíl by také měl být také patrný čichem a chutí.

K čemu ejakulace u žen vlastně je?

Vědcům se zatím nepodařilo najít jiný evoluční význam ženské ejakulace, než že slouží k zažití rozkoše. To je pravděpodobně také jediný důvod, proč ji příroda některým ženám nadělila.

Masturbace neboli onanie

5. května 2013 v 19:01 | Lonnie |  Masturbace
Obecné vysvětlení pojmu - masturbace neboli onanie je běžný projev lidské sexuality.
S masturbací obvykle lidé začínají v období dospívání. V dospívání se člověk začíná zajímat o své tělo a reakce na různé děje. A masturbace je jedna z nich. Člověk tím zjistí, že ty pocity jsou mu to příjemné a zažívá orgasmy tím pádem začne masturbovat častěji, ba i pravidelně. Masturbovat můžou i děti, ale nemají tušení o co jde. Spíše jim to přijde jen jako příjemný pocit. Masturbace je velmi dobrá na budoucí sexuální život, protože pomáhá jak už bylo řečeno poznávat reakce vlastního těla a proto člověk bude vědět co ho vzrušuje a co nikoliv.
Masturbují i lidé co mají sexuální život pravidelný jen masturbaci považují jako doplněk sexuálního života.
Ženy si obvykle dráždí:
Poštěváček
Vulvu
Pochvu
A další erotogenní zóny
Muži si dráždí:
obvykle jen penis
případně i varlata
K masturbaci se můžou používat i erotické pomůcky, které si můžete zakoupit v sexshopu, nebo na internetu.

Techniky ženské masturbace

5. května 2013 v 18:49 | Lonnie |  Masturbace
Rolling - válení

Toto je základní technika, kdy uchopíte ukrytý klitoris mezi palec a ukazováček. Můžete začít s pomalým jemným válením mezi prsty. Postupně přidáváte na rychlosti a tlaku tak, aby pocity se vzrůstajícím vzrušením byly co nejpříjemější.

Kroužení

Vezmete vaše první dva prsty (ukazováček a prostředníček) a umístěte je přes vrchol vašeho klitorisu. Pak začnete pohybovat prsty po klitorisu v přibližně kruhové nebo oválné dráze. Můžete snadno měnit rychlost a tlak. Abyste docílily správného a příjemného účinku této masáže, doporučujeme prsty a poštěváček zvlhčit olejíčkem a nebo lubrikačním gelem.

Masáž poklepáváním

Použití této techniky je individuální, některé ženy velmi vzrušuje a jiným může být velmi nepříjemná. Levou rukou roztáhněte malé stydké pysky tak, aby se klitoris co nejvíce odkryl a vystoupil. Pak s vaším ukazováčkem na pravé ruce, začněte lehce poklepávat na poštěváček. To vyústí ve velmi lahodný pocit, který vzrůstá až do bodu, kdy blížící se orgasmus nelze zastavit.

Kombinace

Prsty vaší jedné ruky stimulujte klitoris tak jak to máte nejraději. Prsty druhé ruky nasměrujte na poševní vchod a podle potřeby zaveďte dva nebo tři do vagíny. V podstatě se dá tato kombinace doporučit pro stimulaci ve dvojici, kdy vy se věnujete masáži klitorisu a váš partner prsty vstupuje do vagíny. Různými kombinacemi můžete dosáhnout závratných orgasmů.

Tekoucí voda

Jediná věc, kterou potřebujete, je dostatek času a vana. Předpokládáme, že vaše vana bude vhodně sformována tak, abyste se vsedě vaším zadečkem mohli podsunout pod vodovodní kohoutek. Pro začátek je dobré pouštět pouze mírně tekoucí pramínek a postupně přidávat tlak vody. Ujistěte se, že voda není příliš horká, protože není nepříjemnějšího, než si opařit kočičku.

Tekoucí voda - vodotrysk

Toto je varianta výše popsané techniky. V tomto případě ucpěte palcem výtok z potrubí tak, aby stříkající proud vody směřoval na váš poštěváček.

Masážní sprcha

Jestliže máte doma masážní sprchu je to ideální nástroj pro vodní masturbaci, protože většinou umožňují přesné nastavení proudu vody, pulsování víření atd. S tímto nástrojem můžete hodně experimentovat a sami uvidíte, jaké kombinace jsou pro vás nejpříjemější. Opět si nastavíte tlak a teplotu vody. Vyzkoušejte si také studenou vodu a uvidíte že vám může přinášet jiné a zajímavé pocity vzrušení, než když používáte teplou vodu.

Svírání stehen

Svíráním stehen můžou některé ženy jednoduše dosáhnout orgasmu. Sevřením a povolením svalů dochází k nepřímému dráždění klitorisu. Když si přeložíte nohu přes nohu a budete tlačit stehna k sobě, způsobíte prokrvení pohlavních orgánů a různým mačkáním a intenzitou svírání můžete dojít k vyrcholu. Tato technika je vhodná pro případ že na vás příjde vzrušení ve společnosti, nebo na veřejnosti. Stačí si sednout ke stolu, přehodit nohu přes nohu zmáčknout stehna k sobě a můžete se oddávat slastným pocitům, aniž by to kdo z okolních lidí tušil. Chce to trochu praxe, ale výsledek stojí zato. Když budete onanovat doma, zvykněte si svírat při orgasmu stehna k sobě a po několika pokusech to pro vás bude naprosto přirozené.

Tenisák

Lehněte si na břicho a umístěte míček mezi své nohy tak, aby stimuloval váš poštěváček. Vaše nohy spolu překřižte u kotníků. Pak začněte mačkat vaše vnitřní stehna k sobě a zpracovávejte míček šoustacímy pohyby, aby se správně třel o váš klitoris. Toto je velmi rychlý způsob jak se udělat. Můžete tak dosáhnout orgasmu i jinou cestou, než je běžné a obvyklé.

Kalhotky

Použijte vaše kalhotky tak, že je zatáhnete do vaší štěrbiny jak v předu tak vzadu, a pak je vpředu správně umístíte přes klitoriální oblast, aby to nebylo bolestivé. Můžete se procházet nebo si lehnout a posunovat s kalhotkami dopředu a zpět.

Židle

K této technice potřebujete jen židly s ostřejším rohem, aby bylo vzrušení co nejvyšší.
Pak stačí jen se o ten roh krásně třít s poštěváčkem nahoru a dolu.

Vložka

Na tuto techniku stačí pouze použít dámskou vložku dát si ji do kalhotek a hladit si poštěváček. Tuto techniku můžete také využít když máte své dny.

Barbín

Pokud máte ještě z dětství barbína toho kluka od Barbie tak ho svlečte a lehněte si na něj tak aby poštěváček byl na něm a dělejte pohyby dopředu a dozadu a představujte si, že je živý a, že si to s ním rozdáváte.

Kartáček

Pokud máte elektrický kartáček tak pouze stačí si svléknout kalhotky a zapněte vibrace a namiřte na poštěváček. Nezapomeňte potom kartáček důkladně omýt, abyste si s ním mohly vyčistit zuby.

Vana

Zkrátka si napusťte skoro plnou vanu. Poté si lehněte si na břicho a poštěváček třete nahoru a dolů o dno vany a rukama se držte okraje vany.

Sprcha

Takže napusťte si vanu (nemusíte plnou stačí půlka vany) nastartujete sprchu (dejte raději silnější proud, abyste ty pocity měli co nejlepší) a pak dejte spršku pod vodu a tím proudem to namiřte na poštěváček!

Prstění

Staré známé prstění, které jak koho vzrušuje. Funguje tak, že si zasouváte prsty do pochvy, začněte s jedním prstem a postupně s dvěma prsty a i více prsty. Před prstěním je dobré si umýt ruce a i po prstění určitě umýt ruce.

Zasouvání předmětů do pochvy

Funguje na stejném principu jako klasické prstněí až na to, že do pchvy se zasouvají různé předměty. Je dobré použít kondom, kvůli infekce, ale dle mých zkušeností stačí i tu věc pořádně omýt či použít obyčejný svačinový pytlík. Rychlost pohybu záleží na každé holce/ženě. Zkušenosti mám například s mobilem, s obalem od prázdné voňavky, propiskami, fixami, či liháčem.

Tak tady jsou nějáké techniky ženské masturbace. Rozhodně to včechno nejsou mé zkušenosti jsou to tak různě posbírané informace z internetu atd..
Vaše Lonnie

Ženská masturbace

5. května 2013 v 18:37 | Lonnie |  Masturbace
Mnoho žen ještě stále žije v představě, že orgasmus je možno zažít jen vaginálně (tj. v pochvě). Zkoušejí různé pomůcky, které si zavádějí do pochvy, a doufají, že tak dosáhnou vyvrcholení. Tímto způsobem je však schopno se uspokojit pouze malé procento žen. Většina žen je dráždivá tzv.klitoridálně. Klitoris (česky poštěváček) je malý hrbolek v místě, kde se sbíhají malé stydké pysky. Tento nepatrný kousek tkáně má v sobě vysoký počet nervových zakončení a může být zdrojem velké rozkoše. Klitoridálně dráždivé ženy tedy k dosažení vyvrcholení vlastně partnerův penis nepotřebují. Pyj mnohdy slouží jen ke zvýraznění nebo obohacení příjemného prožitku. Na samotné dosažení vrcholu ale mívá jen dost malý vliv, což je v naprostém rozporu s neustále omílaným mýtem "na velikosti záleží…"
Ano, jsou ženy, které jsou dráždivé vaginálně a pro které penis je zdrojem rozkoše. Ale co se týče velikosti i zde platí, že všeho moc škodí. Já jsem se za svůj život setkala s jedinou ženou, která hovořila o velkém penisu jako o přednosti. Ty ostatní uváděly, že na kvalitu jejich sexuálního života velikost penisu jejich partnera prostě nemá vliv.

Jak tedy masturbovat?

Při samotné masturbaci se zaměříme právě na klitoris. Je několik způsobů. Některé ženy si lehnou do vany a tak dlouho si na něj pouští proud vody, až dosáhnou vyvrcholení. Tento způsob však funguje jen u malého množství žen a někdy může být dost ekonomicky náročný.
Jiný způsob je samotné tření poštěváčku. Důležité je postarat se nejdříve o jeho dostatečné zvlhčení. Žena si může nejprve sama udělat hezkou předehru, pustí si příjemnou hudbu a pomalu se hladí na obličeji, krku, pažích, prsou, na břiše, vnitřní straně stehen, tak dlouho, až pochva pomalu zvlhne. Do této tekutiny si pak namočí prst (ukazováček nebo prostředníček) a pomalounku se začne lehce mazlit se svým poštěváčkem. Důležité je, aby dotek byl pořád vlhký, pomoci mohou i sliny nebo lubrikační gel.

Trpělivost, klid a vytrvalost

Žena po tom malém hrbolku pomalu přejíždí zepředu dozadu, zleva doprava, nebo krouživými pohyby. Důležité je, aby nepřestávala, protože vzrušení, které se pomalu střádá, může zase rychle vyprchat. Ženám, které s masturbací nemají žádné zkušenosti, bych doporučila neustálé nepřerušované přejíždění tak, aby to bylo příjemné. Mohou pokračovat tak dlouho, až dosáhnou orgasmu, mohou provádět ten stále se opakující pohyb a pozorovat, co se s nimi děje. O orgasmus nemusí nijak neusilovat, trvat na něm. Vždyť i to samotné vzrušení je velice příjemné a stačí prostě počkat, co se stane. Celé dráždění může trvat i docela dlouhou dobu, ale důležité je nenechat se odradit, když se po deseti minutách ještě nic neděje. Je potřeba trpělivě hledat vhodné pohyby a najít správnou rychlost a také polohu.

Pomůcky

Některým ženám může vyhovovat třeba pomoc ve formě vibrátoru. V prodejnách se sexuálními pomůckami jsou běžně k dostání například vibrátory, které jsou ve tvaru penisu a jsou primárně určeny ke dráždění v pochvě. Dá se s nimi však různě experimentovat a použít je lze právě i ke stimulaci poštěváčku. Nebo je samozřejmě možné použít vibrátor vaginálně a zároveň dráždit klitoris prstem. Fantazii se meze nekladou, hlavní je, aby se to ženě líbilo.
Pak existuje ještě skupina vibrátorů, která byla vytvořena týmem žen. Tyto pomůcky s tvarem penisu nemají mnoho společného a jsou anatomicky uzpůsobené právě ke stimulaci klitorisu. Zatím je však možné takové vibrátory objednat pouze z Anglie, nebo se obrátit na MUDr. Trojana.

Poloha

Masturbovat je možno na zádech, vsedě se zapřenýma nohama tak, aby se žena k poštěváčku dostala, dále vkleče, na břiše, jak jen to které ženě vyhovuje, jakkoli jí to napadne. Představivosti se meze nekladou, ale důležité je, aby byla poloha příjemná a nic netlačilo. Také je možné si kleknout (třeba na postel) a zároveň si dát hlavu na polštář. Aby totiž žena mohla prožít orgasmus, je potřeba nastřádat určité množství energie (vzrušení), která se pak najednou přemění v orgasmus. V poloze na zádech nebo v jiných polohách, kde jsou nohy nechané volně, se občas energie tak trochu "vyklepe" skrze ně a vzrušení tím pádem nenarůstá. Trochu zvláštní poloha, kdy žena klečí, hlavu si opírá o podložku a její zadek směřuje nahoru, umožňuje intenzivní kumulování energie (vzrušení). Ukotvené nohy a hlava totiž zajistí, že z těla unikne jen málo energie a většina vzrušení se tak automaticky snadno střádá a může přejít ve vyvrcholení.

Je to zábava, nikoli povinnost!

Důležité je, aby žena celou proceduru nebrala jako úkol, který je potřeba zvládnout, "protože to dělají všichni". Masturbaci je potřeba vnímat jako hru, způsob, kterým je možné si navodit příjemné pocity. Některé ženy dosahují orgasmu snáze, některé obtížněji, jiné vůbec ne. Samotné dosažení orgasmu by však - z mého pohledu - nemělo být cílem. Důležité je, jestli se ženě mazlení se sebou samou líbí (s partnerem to samozřejmě platí také!). Zda sleduje, jak se cítí, jestli se dostatečně uvolňuje, jak si doteky vychutnává a tak dále.
Pokud se žena soustředí na dosažení orgasmu, tak se z potenciálně příjemného sexuálního prožitku vlastně stává závod, tedy způsob, který právě většinou k cíli nevede. Navíc v takovém případě po dosažení třeba i několika orgasmů žena stejně nemá dobrý pocit, ale spíš se cítí vyčerpaná a unavená. Pak je nasnadě otázka, jestli taková aktivita vůbec má smysl. Žena by se celou dobu měla zajímat o to, jak se cítí a jak se jí činnost líbí. Pokud zjistí, že jí není dobře, měla by hledat, co by mohla změnit, aby byl prožitek opět příjemný. Teprve pak bude pro ženu masturbace skutečně činností, o níž může říci, že to byl příjemně strávený čas se sebou samou.

Masturbace není sprosté slovo

5. května 2013 v 18:35 | Lonnie |  Masturbace
Každý má jiné potřeby. A naopak můžeš být úplně v klidu, pokud to děláš. Masturbace je naprosto přirozená. V podstatě jde o nejbezpečnější formu sexu... Bohužel o ní však kolují neuvěřitelné historky a mýty. Objasníme ti, jaká je pravda.


Mýtus
Masturbují jenom kluci!

Pravda
Traduje se fáma, že u kluků se masturbace dá pochopit, ale u holek ne. Proto víc než 80 % kluků otevřeně prozrazuje, že "si to dělají sami", ale hrátky se svým tělem přiznává jen 60 % holek. Některé dívky si dokonce myslí, že by něco takového neměly vůbec zkoušet, a tak potlačují svoji přirozenost nebo se cítí provinile, když to zkusí. Jestli masturbuješ nebo ne, záleží jen na tvých pocitech. Každá holka má přece stejné právo prozkoumávat svoje tělo a nemusí se za to
v žádném případě stydět.


Mýtus
Masturbují jen zoufalci, kteří nemají dostatek sexu.

Pravda
Absolutně ne! Masturbace nemá nic společného s tím, jakého máš sexuálního partnera. Díky ní se učíš o svém těle a poznáváš, co tě vzrušuje, což je moc dobře! A tady je něco, co tě určitě překvapí: z odborných studií vyplývá, že lidé, kteří mají stálý vztah masturbují mnohem víc než ti, kteří s nikým nechodí. Dělání si dobře z tebe zkrátka žádného lúzra nedělá.


Mýtus
Masturbace způsobuje pohlavní choroby.

Pravda
Přenos pohlavní nemoci může způsobit pouze nechráněný pohlavní styk nebo krev nakaženého partnera. Americká zajímavost: v roce 1994, kdy byla statistika nákazy pohlavními nemocemi nejvyšší, začala jedna místní lékařka prosazovat, aby se na školách doporučovala masturbace jako prevence proti pohlavním chorobám. Bohužel jí to nevyšlo a dnes je 1 ze 4 mladých Američanů, kteří jsou sexuálně aktivní (počítá se i orální sex) nakažen pohlavní chorobu.


Mýtus
Masturbace způsobuje oslepnutí (nebo akné, vypadávání vlasů, chronickou únavu, nadměrný růst chlupů, neplodnost nebo rakovinu).

Pravda
Ani jeden z těchto nesmyslů není pravdivý. Kdyby byl, žili bychom v jedné velké uhrovité, chlupaté a neplodné společnosti! Doktoři dokonce potvrdili, že masturbace má naopak léčivé účinky. Zbavuje tělo stresu, nespavosti, bolestí hlavy, PMS i menstruačních křečí. Během masturbace (a orgasmu) tvůj mozek uvolňuje endorfiny - látky, které tlumí bolest, zlepšují náladu, a tím pádem se cítíš skvěle.


Určitě jsi nevěděla, že...

* 400 př.n.l.: Hippocrates, otec moderní medicíny, se domníval, že přemíra masturbace způsobuje vysychání míchy.

* 1894: John Kellogg vytvořil oblíbené cereálie hlavně proto, aby teenagery odvedl od masturbace. Jeho crazy teorie? Cereálie tě zbaví sexuální nadrženosti!

* 1911: Skautská příručka pro chlapce pravila, že masturbace leze na mozek a nakonec tě přivede do blázince.

Jak s mamkou mluvit o menstruaci?

5. května 2013 v 15:29 | Lonnie |  Menstruace - měsíčky
Tak a je to tady! Dostala jsi první menstruaci a nevíš, jak to říct mamce? Tak tady jsi na správné adrese. Já ti poradím jak na to.
Z vlastní zkušenosti vím, že mamky se často vyptávají jestli už si to dostala, pořád jsou zvědavé atd.. ale tobě je trapné o tom mluvit Rozpačitý a když je to konečně tady nevíš jak bys jí to řekla. Myslím si že je to úlně normální. Jakmile dostaneš mentruaci tak za makou prostě zajdi řekni, že jsi ji dostala a jestli budeš chtít tak si sebou určitě ráda promluví jako ženská s ženskou :D. Myslím si že se za to vůbec nemusíš stydět. Mamky jsou často rády že jim to řekneš a pak už se tě víckrát nevyptávají.
Horší je když se mamka vyhýbá tomuto rozhovoru. Může to být třeba nepříjemná zkušenost z mládí, kdy jí její mamka neřekla co je to menstruace a ona když jí dostala nevěděla co má dělat apod.. V takovém případě za ni zajdi zeptej se ji co se děje a jestli by ti o menstruaci neřekla něco víc. Pak tě určitě pochopí a rozumně si stebou popovídá. Jestli-že neudělá první krok mamka tak ho udělej ty nikdo ti za to hlavu neutrhne :). Doufám že ti to pomohlo v tom jak s mamkou mluvit o měsíčkách, i když se můžeš cítit trapně tak se neboj. Pamatuj, že i tvoje mamka měla menstruaci Mrkající

Menstruace - měsíčky

5. května 2013 v 10:21 | Lonnie |  Menstruace - měsíčky
Menstruace - co to vlastně je?
Je jev, při kterém z pochvy vytéká tekutina obsahující krev. Je to projev normálního a zdravého fungování ženského těla a není třeba se jejího příchodu bát. Menstruace se u většiny žen opakuje každý měsíc.Během svého života má žena asi 400 menstruací. Přibližně ve věku 50 let nastává období přechodu, tzv. menopauza, po kterém již žena menstruaci nedostává.Většina dívek dostane první menstruaci mezi 10. až 16. rokem věku. Žádný ,,správný" čas neexistuje: menstruaci dostaneš tehdy, kdy na ni bude tvé tělo připraveno.
Menstruace - proč jí vůbec máme?
Menstruaci mají pouze ženy. Muži menstruaci nemají. Menstruace je součástí přirozeného cyklu, kterému říkáme menstruační cyklus, a kterým ženský organizmus pravidelně prochází proto, aby žena mohla otěhotnět a porodit dítě.Menstruační cyklus trvá od prvního dne jedné menstruace do prvního dne další menstruace.V ženském těle se nacházejí dva vaječníky, které mají velikost a tvar švestky. Každý vaječník hned od narození obsahuje asi 200 tisíc vajíček. Když začne dívka dospívat, hormon estrogen začne vysílat vaječníkům povely, aby každý měsíc střídavě jeden z nich uvolnil jedno zralé vajíčko. Většinou se z vaječníku uvolní jen jedno vajíčko, ae občas se stane, že se uvolní dvě nebo dokonce více vajíček. K uvolnění vajíčka z vaječníku dochází asi dva týdny před začátkem menstruace. Tomuto jevu říkáme ovulace.

Jak dlouho trvá menstruace?
První menstruace trvá asi 3 - 7 dnů a první 2 roky je nepravidelná (např. když dostaneš první menses tak ji potom nemůsíš dostat 2 - 3 měsíce ale vůbec se neboj to tak byvá asi ty 2 roky poté začíná být pravidelnější :))
Jakmile je menstruace pravidelnější tak trvá zpravidla 28 dní

Bolí menstruace?
Menstruace jako taková nebolí, ale příznaky, které jsou před menstruaceí jsou bolestivé (např. bolení zad, kloubů, hlavy, v podbříšku), ale většinou se to dá nějak přežit a bolesti netrvají po celou dobu mensesu.

Výrobky

5. května 2013 v 10:11 | Lonnie |  Výrobky
Tady jsou nějáké výrobky a značky vložek, intimek a tamponu

Krása, péče, vitalita

5. května 2013 v 10:03 | Lonnie |  Krása, péče, vitalita
V průběhu menstruace se snažíme, aby nikdo nepoznal že ji zrona máme. Tady vám pomůžu na ni úplně zapomenou a být krásná, svěží a vše co k tomu patří :)
Vaše Lonnie

Jak zavést tampon?

4. května 2013 v 22:17 | Lonnie |  Jak tampon zavést?
Umyj si ruce. Potom odtrhni barevný střední proužek a sejmi spodní část obalu z tamponu.
Teď vytáhni šňůrku, kterou najdeš na spodním konci tamponu. Krátce a silně za ni zatáhni.
Špičku ukazováčku vlož do prohlubně ve spodní části tamponu.
Sejmi horní polovinu obalu.

Volnou rukou si mírně roztáhni stydké pysky. Tím se usnadní přístup k poševnímu otvoru ,který se nachází mezi ústím močové trubice a konečníkem
Tampon se zavádí tak, že ho ukazováčkem jemně vsuneš co nejdál do pochvy - nejdřív nahoru, pak šikmo dozadu. Pokud pocítíš odpor, stačí mírně změnit směr. Pomalu zatlač tampon trošku dál, dokud nenarazíš na překážku. Jsou to pánevní svaly, které stahují přední část vaginy do malého otvoru. Tuto překážku musí tampon překonat.
Zavedeš ho tak, že ho ukazováčkem lehce zatlačíš tak hluboko do pochvy, jak to půjde, a to šikmo dozadu a nahoru. Jakmile tampon necítíš, je zavedený správně. Po jeho zavedení si znovu umyj ruce. Když chceš tampon odstranit, prostě zatáhni za šňůrku. Nejlépe to jde, když je tampon plně nasáklý.
Nejlepší polohy pro zavádění tamponu:
1)sednout si na toaletu a rztáhnout stehna
2)případně zvednout jednu nohu a opřít si ji o toaletu nebo o vanu
Při prvním zavádění tamponu můžeš mít pocit, že je tvůj poševní otvor moc úzký. To proto, že pánevní svaly stahují přední část pochvy. Tvoří jakýsi práh, který tampon musí překonat. Tampon se zavádí nejdřív směrem nahoru, pak šikmo dozadu - až kam dosáhneš. Pokud ucítíš odpor, jednoduše trochu změň směr.
Pokud nemůžeš najít šňůrku, počkej chvíli, než bude tampon plně nasáklý. Dřepni si a zatlač - jako při stolici - a potom ho už můžeš uchopit dvěma prsty.
Pokud se stane, že nemůžeš tampon sama vyjmout, vyhledej gynekologa.

Intimky

4. května 2013 v 22:04 | Lonnie |  Info - tampony, vložky, intimky
Řada dívek pravidelně používá intimky v dnech mimo menstruace, protože se s nimi cítí každý den příjemně svěží. Jiné dívky zase možná objeví, že intimka je tou pravou pojistkou tampónu nebo že jim dnech se slabou menstruací úplně postačí.
Výběr prostředků dámské hygieny je velmi osobní záležitost. Možná budeš muset vyzkoušet více druhů, než najdeš ten pravý.

Tampony

4. května 2013 v 22:01 | Lonnie |  Info - tampony, vložky, intimky
Nejedna dívka dává přednost diskrétnosti a pohodlí, které jí poskytují tampóny. Jejich použití je navíc velice jednoduché. Po tampónech sahají i proto, že nejsou přes oblečení vůbec patrné a dá se s nimi např. i koupat. Tampóny Tampax také nabízejí pro lepší osobní ochranu více možností. Pro lepší komfort a hygienu při jejich zavádění nabízí Tampax také tampony s aplikátorem.
Některé dívky mají z tampónů trochu strach. Pokud se je rozhodneš vyzkoušet, uvolni se. První pokus se nemusí zdařit - však máš dost času na tampóny si zvyknout.

Vložky

4. května 2013 v 21:59 | Lonnie |  Info - tampony, vložky, intimky
Vložky se snadno používají a proto se většina dívek rozhodne po nástupu menstruace právě pro ně. Dívky, které dávají přednost vnější ochraně, by rozhodně měly sáhnout po vložkách. Někomu jsou příjemné velice tenké vložky ultra, zatímco jiným lépe vyhovují vložky silnější. Značka Always nabízí jak vložky s flexibilními křidélky jež lépe chrání okraje prádla, tak i vložky, které křidélka nemají. Pro použití v noci, kdy vložku nevyměňujeme tak často jako přes den jsou vhodné vložky Ultra Night, které jsou celkově delší a širší.

Špinění - co to je?

4. května 2013 v 21:40 | Lonnie |  Špinění
Pojem špinění je konec menstruace. Je to vlastně hnědý výtok, který se vyskytuje po menstruaci. Každá dívka nemusí mít špinění. Stejně jako na vaginální výtok tak i na špinění je dobré používat intimky. Pohltí tím tekutinu a proto se dívka cítí dobře a lehce. Špinění trvá tak zhruba pár dní po menstruaci. Nevím přesně, ale řekla bych tak 3 až 4 dny. Pokud špinění trvá obzvláště dlouho více než týden měla bys kontaktovat gynekologa. Pozor!!! Pokud tento hnědý výtok máš poprvý nebo jsi neměla v blízké době menstruaci tak je to začátek menstruace. Menstruace může u některých dívek být zezačátku hnědá, ale většinou se mění na krev. Ale také může být menstruace jenom takové to špinění. Při špinění se nedoporučuje koupat. Při špinění je možné používat tampon.

Ještě jednou :DD

4. května 2013 v 19:54 | Lonnie |  O blogu a mě
Ahoj takže vítejte na mém blogu. Já jsem Lenka je mi 16 let a studuji na Gymnáziu. Doufám že se vám blog bude líbit a nestyďte se a určitě se ptejte pokud máte problém.
Tento blog je ještě jednou o dospívání o ženských problémech atd.. na vaše dotazy vám moc ráda zodpovím. :)

Značky intimek

4. května 2013 v 19:47 | Lonnie |  Značky intimek
Tady mám pro vás nějáké značky intimek
Jako první tady mám discreed, které jsou velmi známé z reklam :)
Dále tady jsou např. Jessa
Ano i Ria stejně jako vložky a tampony má i své intimky
Další jsou také Lady airon
Velmi rozšířená značka Always má své intimky
Naturella intimky mám osobně moc ráda a příjemně voní
S Kotex intimkami nemám žádnou zkušenost ale myslím si že jsou dobré
A nakonec bella intimky

Vyberte si své a buďte svěží
Vaše Lonnie

Ankety, soutěže...

4. května 2013 v 19:06 | Lonnie
Tady jsem pro vás nachystala stránku kde budou probíhat různe ankety a možná časem i soutěže pokud se blogu bude dařit :)
Zdravím vás vaše Lonnie